مقررات و راهنما

جهت استفاده بهتر از وب سایت با مالک bamalek.com” مطالعه بخش های زیر مفید است:
کلیه فعالیت کاربران باید موافق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز عرف جامعه باشد.
وب سایت با مالک “bamalek.com” اطلاعات کاربران را به صورت کاملا محرمانه تلقی کرده وبه هیچ عنوان با شخص ثالثی به اشتراک نخواهد گذاشت.

کاربران ضمن ارسال تایید می نمایند که خود مالک می باشند.

برای نمایش ملک خود روی «تقاضای غرفه» کلیک کنید و شما به طور خودکار به آماده سازی غرفه خود هدایت می شوید. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، وب سایت «با مالک» در حال حاضر رایگان است.  برای اطلاعات بیشتر در این مورد «درباره نمایشگاه » را کلیک کنید.

بررسی صحت و سقم مطالب درج شده بوسیله کاربران (صاحب غرفه) بر عهده بازدید کننده است و هیچ مسولیتی بر عهده وب سایت با مالک ”bamalek.com” نیست.

در صورت بروز اشکال یا موارد خاص شما می توانید ایمیلی به صورت مستقیم به پست الکترونیکی مدیریت tamas@bamalek.com با عنوان فوری ارسال نمایید.
چنانچه امکان تغییرات و به روزرسانی مطالب وب سایت با مالک” bamalek.com” بسیار احتمالی است ، به کاربران و بازدیدکنندگان توصیه می شود بخش های مختلف را هر چند یکبار ملاحظه نمایند.