هزینه نمایش

برای بازدیدکنندگان:

تمامی تسهیلات رایگان است.   «جستجوی غرفه» را کلیک کنید، سپس سالن دلخواه خود را انتخاب کنید، (برای مثال: اجاره یا خرید) و سپس منطقه دلخواه را انتخاب کرده و دکمه «جستجو» را کلیک کنید و مستقیم با مالکین مذاکره کنید. وب سایت با مالک ”bamalek.com” هیچ گونه مشورت در خرید و فروش ملک یا معامله املاک انجام نمی دهد و فقط یک منبع اطلاع رسانی است.

برای مالکین:

 در حال حاضر نمایش غرفه (ملک) شما رایگان است. مدیریت “نمایشگاه با مالک” بارگذاری عکس و آدرس کامل ساختمان را برای مالکین اجباری در نظر گرفته است.

«تقاضای غرفه» را کلیک کنید ، سالن دلخواه را انتخاب کنید (برای مثال: اجاره یا خرید) ، منطقه و ناحیه خود را اعلام کنید ، توضیحات و امکانات را توصیف کنید.  پس از تکمیل مراحل ذکر شده «ارسال غرفه » را کلیک کنید و غرفه شما به صورت خودکار ثبت می شود.

پرسنل نمایشگاه «با مالک» در طول ۸  تا ۲۴ ساعت اطلاعات وارد شده را بررسی خواهند کرد و غرفه شما رایگان به نمایش گذاشته خواهد شد.

تا زمانی که غرفه ها در اکثر ناحیه ها پر شوند نمایش غرفه شما رایگان خواهد بود. با توجه به این ، تا چنان زمانی ، نمایش غرفه شما به طور خودکار تمدید خواهد شد. اگردر موردی به کمک یا راهنمایی احتیاج داشتید از تماس با ما دریغ نکنید.