تماس با ما

هرگونه مطلب پیشنهاد و یا انتقادی دارید ، نمایشگه مجازی “با مالک” صمیمانه از آن استقبال می نماید و می توانید تلفنی یا حضوری یا از پست الکترونیکی  تماس بگیرید.

تماس تلفنی: ۸۴۶۰ ۲۲۰۰-۰۲۱

تماس حضوری:  تهران ـ میدان دانشگاه شهید بهشتی ـ ابتدای خیابان درکه – شماره ۴۲ – طبقه دوم

تماس از طریق پست الکترونیکی:

tamas@bamalek.com